Östgötskt lantbruk kompenserar 70% av sin årliga elförbrukning med solceller på taket